شهر من اراک
 
چوایران نباشد تن من مباد

پيشرفت فيزيكی «شهر جديد اميركبير» پس از 18 سال
يك تابلو و چند متر سيم خاردار

گروه جامعه، مريم عرفانيان: كمتر مسافري را مي توان ديد كه در گذر از جاده اراك- سلفچگان تابلوي سياه منقش به خطوط سفيدي با نام «شهر جديد اميركبير» را نديده باشد.
مسافراني كه بارها اين جاده را طي كرده اند، ظاهرا به وجود تابلويي تك، در بياباني وسيع عادت كرده و شايد به اين تابلوي تنها بدون وجود هيچ ساختماني خو گرفته اند.
مي گويند مقرر بود سرريز جمعيتي شهر چند صد هزار نفري اراك به آنجا منتقل شود، اما ظاهرا اهالي روستاهاي اطراف اين تابلو نيز به اراك مهاجرت كرده اند.
مي گويند مقرر بود صد هزار نفر در آنجا سكني گزينند اما سالهاست زمين اين شهر در انتظار حتي يك نفر، روزگار را سپري مي كند. به راستي چه زماني مردم استان مركزي مي توانند شاهد زندگي مجموعه اي از همشهريان خود در اين شهر جديد باشند.
بسياري به اين مسئله معتقدند كه مساحت طولاني شهر جديد اميركبير تا اراك شايد دليلي باشد براي عدم حضور شهروندان در اين منطقه و بسياري نزديكي كارخانجات صنعتي را مزيدي مي دانند بر عدم رونق شهر جديد اميركبير.
رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان:
از سال آينده بايد عمليات اجرايي
شهر جديد اميركبير آغاز شود
رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان گفت: متولي احداث شهر جديد اميركبير، شركت عمران شهرهاي جديد ايران است كه در استان مركزي، شركت عمران شهر جديد مهاجران اين وظيفه را عهده دار مي باشد.
وي ضمن اشاره به تغيير نام اين شركت به شهر جديد اميركبير گفت: البته پيگيري هاي شهر جديد مهاجران نيز توسط اين شركت انجام مي شود.
«زنديه وكيلي» از انتقال ساختمان اداري اين شركت به شهر جديد اميركبير تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: طي سال هاي گذشته عمليات مطالعاتي شهر جديد اميركبير در دستور كار قرار داشته كه اخيرا طرح جامع شهر جديد اميركبير توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغ شده است. وي گفت: تملك كامل زمين هاي موجود در محدوده اين شهر انجام و از سال آينده بايد كار اجرايي آن آغاز شود.
زنديه وكيلي تصريح كرد: كارشناسان معتقدند موقعيت مكان يابي شهر جديد اميركبير مناسب تر از شهر مهاجران است، هر چند كه مهاجران نيز در زمره شهرهاي جديد ايران با موقعيت مناسب محسوب مي شود.
اراك در افق 20 ساله بيش از 800 هزار نفر جمعيت خواهد داشت
وي در ادامه افزود: مطالعات نشان مي دهد اراك يكي از مراكز جمعيتي ايران 1400 است و به دليل وجود موقعيت اشتغال و دانشگاهي بودن، رشد جمعيت و مهاجرات ها كماكان ادامه پيدا خواهد كرد و طبق بررسي ها، اراك در افق 20 ساله بيش از 800 هزار نفر جمعيت خواهد داشت.
رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان مركزي اظهار داشت: همه اين عوامل سبب شد تا به دنبال تاسيس شهر جديد اميركبير باشيم چرا كه تقريبا افق طرح مهاجران پر شده و مي توان گفت، در آنجا ديگر زمين خالي وجود ندارد.
زنديه وكيلي گفت: به دليل اينكه محدوده اراك محدود به كوه ها و كوير و همچنين اراضي مرغوب كشاورزي است، وجود اين پارامترها سبب جلوگيري از توسعه شهر مي شود و مي توان گفت در اراك امكان توسعه متصل وجود ندارد و بايد توسعه به صورت منفصل انجام شود. وي در ادامه گفت: اگر به بررسي هاي علمي توجه نشود و برنامه هاي لازم در اين زمينه اتخاذ نشود، سكونتگاه هاي غيررسمي شكل مي گيرد و باغ خلج و فوتبال هاي ديگري رشد خواهند كرد. چرا كه در هر صورت اراك با رشد جمعيت مواجه خواهد بود.
ما به دنبال اين نيستيم كه شهري مانند مهاجران احداث كنيم
وي در مورد استقبال مردم از شهر جديد اميركبير گفت: بايد براي استقبال مردم از سكونت در شهر جديد اميركبير، سياست هاي تشويقي در نظر بگيريم، چرا كه ما نمي توانيم مردم را وادار به مهاجرات به شهر جديد اميركبير كنيم. ما به دنبال اين نيستيم كه شهري مانند مهاجران احداث كنيم.
وي در ادامه گفت: نگاه ما در احداث اين شهر صرفا نگاه سكونتي نيست. بايد با ايجاد جذابيت هاي خاص، شهري در شان اميركبير بسازيم.
زنديه وكيلي افزود: در مصوبه سفر سوم هيات دولت به استان قطار شهري اراك- مهاجران و اراك- اميركبير پيش بيني شده است كه اين مي تواند از جمله تمهيداتي باشد كه براي جذابيت اين شهر در نظر گرفته شده است.
وي در ادامه تصريح كرد: به دليل وجود واحدهاي صنعتي بسيار چون خيرآباد و احداث شهرك هاي صنعتي جديد، اميدواريم بتوانيم واحدهاي مسكوني مورد نياز براي پرسنل اين واحدها را در شهر جديد اميركبير تامين كنيم.
مديرعامل شركت عمران شهر جديد اميركبير:
مي توان موقعيت مناسب گردشگري و تفريحي در شهر جديد اميركبير ايجاد كرد
مديرعامل شركت عمران شهر جديد اميركبير نيز در اين باره گفت: عمليات طرح جامع اميركبير از سال 83 آغاز و در آبان ماه 89 توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغ شد.
«احمد الياسي» گفت: محدوده اين شهر 1600 هكتار، با حريم 10 هزار هكتاري مي باشد. وي گفت: در راستاي اجراي ساخت و ساز، از طريق جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي اقداماتي صورت گرفته اما هنوز قطعيت پيدا نكرده است ودر حال حاضر مناقصه آماده سازي اين شهر برگزار شده است.
وي تصريح كرد: با ابلاغ طرح جامع، تمامي دستگاه هاي اجرايي ملزم شده اند تا خدمات خود را به شهر جديد اميركبير نيز ارائه دهند. الياسي اظهار داشت: با توجه به اينكه 500 هكتار از اراضي اميركبير در قالب تپه قاش سبز به عنوان طرح ويژه گردشگري منظور شده، از سرمايه گذاران دعوت مي كنيم از اين بستر استفاده و اين طرح را اجرا نمايند.
قرار گرفتن شهر جديد اميركبير در كنار خطوط راه آهن سراسري تهران - جنوب، قرار گرفتن در كنار آزاد راه تهران -جنوب و همچنين مجاورت در كنار منطقه هفتاد قله از شاخصه هاي مهمي است كه شهر جديد اميركبير نسبت به شهر جديد مهاجران دارد.
وي گفت: هسته اوليه شكل گيري شهر مهاجران، صنعت بوده و براي شهر جديد اميركبير عملكرد و نقش هاي ديگري چون بهداشتي، دانشگاهي، گردشگري، تفريحي و صنعتي در نظر گرفته شده است. به دليل موقعيت مناسب آب و هوايي شهر مي توان موقعيت مناسب گردشگري و تفريحي در اين شهر ايجاد كرد.
مديرعامل شركت عمران شهر جديد اميركبير گفت: به دنبال مصوبه هيات وزيران و تلاش مسئولان استان، ايجاد قطار شهري در دستور كار قرار گرفته و طراحي و مطالعات آن را دنبال مي كنيم. اين زيرساخت مي تواند جذابيتي براي جمعيت پذيري اين شهر در آينده باشد.
استاندار مركزي:
تاكيد دولت و رئيس جمهور بر احداث خانه هاي مسكوني ويلايي در شهر جديد اميركبير است
استاندار مركزي نيز از ابلاغ طرح جامع شهر جديد اميركبير بالغ بر دو هزار هكتار توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خبر داد و گفت: شهر جديد اميركبير با چند مشكل مواجه بود، از جمله در اين شهر نگراني تامين آب وجود داشت، پس از انجام كارشناسي هاي دقيق، انتقال آب از منطقه هفتاد قله براي تامين 20 هزار واحد مسكوني اجرا خواهد شد.
علي اكبر شعباني فرد افزود: تاكيد دولت و رئيس جمهور بر احداث خانه هاي مسكوني ويلايي در شهر جديد اميركبير است كه به لطف خدا اين امر تحقق پيدا كرده و نياز به سرمايه گذاري عظيمي است.
وي در ادامه گفت: به دنبال مذاكراتي كه با شركت سرمايه گذاري از كشور تركيه داشتيم، قرارداد مشترك با اين شركت و بانك مسكن و وزارت مسكن و شهرسازي منعقد شده است كه طبق آن 5 هزار واحد از واحدهاي شهر جديد اميركبير به اين شركت واگذار شده است. 15 هزار واحد باقي مانده را نيز با شركتي ايراني در حال مذاكره هستيم كه اميدواريم موثر واقع شود. استاندار مركزي از پيشرفت فيزيكي 70 درصدي ساختمان اداري شركت عمران شهر جديد اميركبير خبر داد و گفت: در اين صورت شهر مهاجران برابر مصوبه، تحويل شهرداري خواهد شد و تمام تشكيلات اداري آن به شهر جديد اميركبير انتقال خواهد يافت.وي گفت: موافقت نامه احداث متروي روي زميني مهاجران - اراك و اراك - اميركبير نيز نوشته شده و به دنبال مطالعات مربوط به آن هستيم. دو ميليارد تومان از اعتبارات موردنياز آن ازمنابع استاني توسط استانداري و دو ميليارد ديگر از منابع ملي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تامين خواهد شد. استاندار مركزي گفت: در روزهاي گذشته به دنبال مذاكراتي كه با راه آهن جمهوري اسلامي ايران داشتيم مباحث مربوط به ايجاد مترو نيز مرتفع شده است.
***
مسئولان امر بر اين نكته تاكيد دارند كه قرار است شهر جديد اميركبير مكاني براي جذب گردشگر و توريست به استان باشد. بايد ديد اين پروژه نيز در رديف آمال مسئولان امر قرار مي گيرد يا از روي كاغذ، اجرايي و خود را در معرض قضاوت گردشگران داخلي و خارجي به ويژه مردم اين استان قرار مي دهد؟!

در تاريخ 10/12/66 كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب نمود كه با توجه به محدوديت هاي توسعه فيزيكي اراك به صورت پيوسته (به علت عدم امكان تامين آب كافي براي جمعيت بيش از 480 هزار نفر و همچنين وجود زمين هاي كشاورزي و عدم امكان استقرار بيش از 450 هزار نفر جمعيت در افق طرح) لازم است كه نقاط ديگري به صورت توسعه و ناپيوسته و اقماري تعيين شوند و با بررسي هاي مكرر كميته فني سه محورجاده فراهان، تهران (شهر جديد اميركبير) و بروجرد براي اين كار مناسب تشخيص داده شده و وزارت مسكن حداكثر ظرف مدت 2 سال نسبت به مكان يابي نقاط مناسب و ارائه آن به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران جهت تصويب اقدام نمود.
- در تاريخ 29/4/71 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكان و محدوده شهر جديد اميركبير را تصويب نمود (ايجاد شهر جديد اميركبير براي سرريز جمعيت اراك به وسعت حدود 12 هزار هكتار در 45 كيلومتري محور اراك به قم با ظرفيت 100 هزار نفر (فاز يك اجرايي) مورد موافقت قرار گرفت).
طبق اين مصوبه در تاريخ 27/5/72 اراضي ملي واقع در محدوده طرح شهر جديد اميركبير تحويل اداره كل زمين شهري استان گرديد. اما پس از طي همه مراحل

نوشته شده در تاريخ دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹ توسط امین بیرامی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ